Тармактар

Юрист эмес адамдар үчүн, кайсы бир учурларда, анын маселеси кайсы тармактык укуктарга кирет- бул бир топ көйгөй жаратуучу маселе.

Мындан тышкары, биздин кардарлардын кээ бир маселелери, ал тургай, юристтердин өзүндө таң калууну жаратат, анткени, алардын көйгөйлөрү өтө эле чийелешкендей жана татаалдашкандай көрүнөт. Бул бөлүмдө биз сизге керекпизби же жокпу, ага жооп алыш үчүн, алгачкы тапта (этапта) сиз бул жерден биздин компаниянын ишмердүүлүгү боюнча алектенген укук тармактары жөнүндө болжолдуу сүрөттөмөлөрдү ала аласыз.

Гражданское право

Атуулдук укук

толук
Корпоративное право

Корпоративдик укук

толук
Инвестиционное право

Инвестициялык укук

толук
Налоговое право

Салык укуктары

толук

Бажы укуктары

толук
Земельное право

Жер укугу

толук

Жаратылыш байлыгы укугу

толук
Наследственное право

Мурастык укук

толук
Семейное право

Үй-бүлөлүк укук

толук
Административное право

Административдик укук

толук

Кылмыш-жаза укугу

толук

Кылмыш-жаза укугу

толук