Кызматтар

Сиз бизге өз керектөөлөрүңүз жөнүндө кабарлайсыз. Мисалы, сизге жер участогу боюнча соода-сатык келишим түзүш керек. Биз тараптан, сиздин маселени жана сиздин муктаждыктарыңызды комплекстүү чечүү аракеттерин жасоо башталат.

Биз эмне кыла алабыз?

Биз жер участогунун баардык документтерин текшерип чыгабыз жана каттоочу органдарга зарыл болгон суроо-талаптарды жасайбыз, биз сатып алуу-сатуу келишимдеринин текстин түзөбүз же экспертизалайбыз, биз мындай бүтүмдү жасоо үчүн кандай документтер жана канча нускада сизге керек болот, түшүндүрүп беребиз, биз сиз үчүн нотариус таап беребиз, бүтүмдү жана андан келип чыгуучу укуктарды каттоо үчүн убакыт белгилейбиз.

Биз төлөөгө тийиш болгон жер салыгынын наркын эсептеп чыгарып беребиз жана салыктык милдеттенмелерди тындыруунун жол-жобосун түшүндүрөбүз, участоктун башка профилге өткөрүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө корутундуну даярдайбыз, бул үчүн зарыл болгон документтерди түзөбүз жана топтойбуз жана ал үчүн тиешелүү инстанцияларга каттайбыз.

Сиз ушундай комплекстүү кызмат көрсөтүүлөрдөн,  акыры, эмне ала аласыз? Эң оболу, сиз өзүңүздүн жеке жана мүлктүк кызыкчылыктарыңыздын  ишенимдүү коргоонусун камсыз кыласыз, убакытты үнөмдөйсүз, кырдаалды бүтүндөй, бардык түзүмдүк элементтердин комплексинде,  мындай бүтүмдөрдүн ар дайым коштоп жүргөн корутундусу менен бирге көрөсүз.

Дагы бир мисал келтирелик. Сизден кайсы бир текшерүүчү органдын кызмат адамдары пара талап кылууда дейли. Сиздин муктаждык – бул канчалык деңгээлде кооптуу жана мындай иш-аракеттерге кандай мамиле кылуу керектигин түшүнүү. Биз эмне кылып бере алабыз? Биз кесиптешкен (квалификациялуу) адвокатты ишке тартабыз жана сизге, деги эле, мындай опуза талап деген эмне, ага кантип каршы турууга болоорун, эмне кылыш керек жана кандай кесепеттерди күтүүгө боло тургандыгын кеңири айтып беребиз. Ошондон кийин биз сиздер менен бирге арыз берүү маселелерин чечебиз, демекчи, бардык процессуалдык иш-аракеттер жактоочунун катышуусу менен болот. Биз сиздин кызыкчылыктарыңызды бардык укук коргоо органдарында, прокуратура жана сот органдарында алып барабыз. Биз ишти аягына чейин чыгарабыз, же болбосо, аны кайсы бир этаптарда сиздин жеке максаттарыңызга жараша токтотууну демилгелейбиз.

Ошентип, биздин комплекстүү иш-аракеттерибиз ар кандай кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт:

Текшерүү

Эгерде сизде, кандайдыр бир, шек саноо болсо, биз:

— сиздин жеке иш-аракеттериңиздин;

— сиздин өнөктөштөрүңүздүн иш-аракеттеринин;

— сиз кириптер болгон иш-алакаларынын;

— сиз кол койгон документтердин

мыйзамдуулугун текшеребиз.

 

Экспертиза

Биз төмөнкү маселелери боюнча юридикалык корутундуларды чыгарабыз:

— бизнес жүргүзүүнүн тууралуулугу;

— кадрдык чечимдерди кабыл алуунун негиздүүлүгү;

— инвестициялык долбоорлордун коопсуздугу.

 

Коштоо

Зарыл болгон учурда жана сиздин ишенимдүүлүгүңүз үчүн биз уюштуруп жана колдоп-коштоп беребиз:

— иш-бүтүмдөрүндө;

— сүйлөшүүлөрдө;

— пикир келишпестик маселелер боюнча кат жүзүндө маалыматташканда;

— медиативдик процедураларды жүргүзүүдө;

— соттук териштирүүлөрдө;

— ар кандай уруксат берүүчү документтерди алууда;

— ар кандай мамлекеттик, анын ичинде, укук коргоо, салык, бажы органдарыдагы териштирүүлөрдө;

Алакалашуу

Эгерде сизде жетишээрлик убактыңыз, күчүңүз же каалооңуз жок болсо, биз төмөндөгү кызмат иштерге бел байлап кирише алабыз:

— контрагенттердин баардыгы менен;

— мамлекеттик бийлик органдары менен;

— официалдуу кызмат адамдары менен;

— муниципалдык уюмдар менен;

Иштеп чыгуу:

— каттын баардык түрүн, буйруктарды чыгаруу, арыздануу, кине коюу, билдирүүлөр, договорлор, макулдашуулар, контракттар;

— отчеттор, аналитикалык жазылмалар;

— салыктар, бажы төлөмдөрү боюнча кеңеш берүү;

— кадрдык документтер;

— бухгалтердик документтер;